1. Üldine

1.1  Easysmoke OÜ on teenuse osutaja, kelle poolt loodud e-poe www.easysmoke.ee vahendusel toimub toodete müük teenuse kasutajale.  

1.2  Klient on teenuse kasutaja, kes vormistab www.easysmoke.ee e-poes tellimuse ja identifitseerib end sisestades tellimusele oma isikuandmed.

1.3  Easysmoke OÜ-l on õigus ühepoolselt muuta kasutustingimusi ning teha mistahes ajal pakutavasse E-poe teenusesse muudatusi ilma, et tal oleks kohustus sellest teenuse kasutajat kirjalikult teavitada.

2. Teenuse kasutaja

2.1 Teenuse kasutajaks võib olla:

1) füüsiline isik, kes on vähemalt 18-aastane; 

2) juriidiline isik 

2.2  Teenuse kasutaja kinnitab, et ta on vähemalt 18-aastane füüsiline isik.

2.2.1 Eeltoodust tulenevalt on Easysmoke OÜ-l mõistlik eeldada, et teenuse kasutaja on vähemalt 18-aastane.

2.3 Easysmoke OÜ-l on õigus keelduda müügilepingu sõlmimisest, kui talle saab teatavaks, et teenuse kasutaja on alla 18-aastane füüsiline isik.

2.4 Teenuse kasutaja kinnitab, et ta on enne ostu-müügitehingu teostamist tutvunud Easysmoke e-poe kasutustingimustega ning nõustub ja kohustub neid täitma.

3. Hinnad

3.1 Kõik E-poes olevad hinnad on eurodes ning sisaldavad Eesti Vabariigis kehtestatud käibemaksu 20%.

3.2 Easysmoke-l on õigus igal ajal muuta e-poes kuvatavaid hindu.

4. Tooted

4.1 Müügis oleva kauba kogus on kuvatud ajalise viivitusega ning see võib erineda lao tegelikust seisust.

4.2 Kui toode puudub laost või tellimust ei ole võimalik täita, siis võtab E-poe töötaja Teiega ühendust ning pakub välja võimaliku uue tarneaja või toote asendamise samaväärse teise tootega, mis on sama hinna ja kvaliteediga, või toote eest makstud raha tagastatakse. Teile tagastatakse raha viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast tellimuse esitamist.

4.3 Tooteinfot kontrollitakse ja täiustatakse regulaarselt. Andmed võivad olla peale Teie viimast külastust uuenenud.

5. Ostu sooritamine

5.1 Easysmoke e-poest ostmisel toimige järgnevalt:

1) Valige välja soovitud tooted ning sisestage tellimuse täitmiseks vajalikud andmed (eesnimi, perekonnanimi, kontakt number, e-posti aadress, linn);

2) Valige sobiv kauba väljastuspunkt;

3) Peale tellimuse vormistamist saadame Teie e-mailile tellimuse kinnituse;

4) Toodete eest on võimalik maksta pangaülekandega, krediitkaardi vahendusel või Eesti pangalinkidega (Luminor, Swedbank, SEB, LHV). Tellimuse kinnitamisel suunatakse Teid panka, kus ootab ees eeltäidetud maksekorraldus. Tasudes pangaülekandega, võtke aluseks tellimuse kinnitusel olevad andmed;

5) Tellimuse esitamise ning tasumise järgselt saadetakse Kliendile e-posti teel tellimuse kinnitus.

6. Tellimuse tühistamine

6.1 Kliendil on õigus keelduda ostust 14 kalendripäeva jooksul alates kauba kättesaamise päevast. Klient on kohustatud enda soovist EasySmoke (Easysmoke OÜ)-d teavitama e-posti aadressil [email protected]. Avalduses tuleb märkida kauba tagastamise põhjus.

6.2 Kui tellimuse tühistamise avaldus jõuab meieni peale lepingu täitmist, siis toimub lepingust taganemine vastavalt e-poe kasutustingimuste 7. peatükile „Tagastusõigus“.

6.3 Lepingu lõpetamisel tuleb ostetud kaup tagastada 14 kalendripäeva jooksul.

6.4 Raha tagastatud kauba eest kantakse Kliendi arveldusarvele esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 tööpäeva jooksul peale kauba tagasi jõudmist müüjale.

6.5 Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Easysmoke OÜ-le.

7. Tagastusõigus

7.1 E-poest ostetud kaupadele kehtib 14-päevane tagastusõigus alates kauba kättesaamisest.

7.2 Kauba tagastamise korral toimige järgnevalt:

1) Toote tagastamiseks tuleb esitada vastavasisuline kiri e-mailile [email protected].

2) Lepingust taganemisel tuleb Teil ostetud toode tagastada 14 päeva jooksul pärast lepingu taganemisest teavitamist.

3) Veenduge, et tagastatav toode oleks täiskomplektne, originaalpakendis ja kasutamata, tagastamisel tuleb lisada tootele originaalarve.

7.3 Juhul kui peale toote tagastamist ilmneb, et toode ei vasta E-poe Kasutuslepingu 7.2 punktis toodud tingimustele, siis raha teenuse kasutajale ei tagastata ning tagastatud toode jääb teenuse osutaja juurde hoiule. Hoiustatud kaupade tagastamisega seotud kulud katab teenuse kasutaja.

7.4 Tagastamisel kantakse Teile raha tagasi, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul toote tagastamisest.

7.5 Tellimusele mittevastavad kaubad on õigus ümber vahetada 14 päeva jooksul.

7.6 Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Easysmoke OÜ-le.

8. Garantii ja nõuetele mittevastavate toodete tagastamine

8.1 Easysmoke OÜ vastutab toodete nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest, mis ilmnevad 2 aasta jooksul arvates toodete Teile üleandmisest.

8.2 Easysmoke OÜ ei vastuta:

1) Toote kahjustuste eest, mis on tekkinud teie süül;

2) Puuduste eest, mis on tekkinud toote ebakorrektse kasutamise tagajärjel;

3) Toote normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.

8.3 Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa Teie poolt näidatud pangakontole hiljemalt 30 päeva jooksul alates tellimusest taganemise ja toote tagastamise soovi kohta teate saamisest.

8.4 Müügigarantii ei laiene aurustile. Aurusti on kuluosa. 

8.5 Aku garantii on 6 kuud või 300 laadimiskorda.

8.6 Ostetud toote garantii kehtivust tõendavaks dokumendiks on müügiarve ja/või ostutšekk.

8.7 Garantiiperiood algab hetkest, mil klient on arvel/saatelehel märgitud kauba kätte saanud. Tootjapoolne garantii kehtib kuus kuud.

8.8 Klient kohustub seadme ära viima kolme (3) kuu jooksul arvestades töö valmimisest. Selle tähtaja ületamisel on EasySmoke OÜ-l  õigus seade utiliseerida.

9. Isikuandmed ja nende töötlemine

9.1 Kõiki e-poe ja jaekaupluse külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.

9.2 Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine E-poes tellimuse registreerimisel ning jaekaupluses püsikliendiks registreerimisel.

9.3 Isikuandmeteks on ees- ja perekonnanimi, sünnikuupäev, telefoninumber, isikukood, e-posti aadress, elukoha aadress, IP aadress.

9.4 Kaardi Andmete küsimisel kasutatakse turvalist andmesidet ning turvasüsteeme. Krüptitud andmesidekanal pankadega tagab Teie isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.Teenuse osutaja sisestatud kaardi andmeid ei näe. Tehingu tegemiseks suunatakse kaardi valdaja Kaardikeskuse EveryPay AS turvalisse keskkonda. Maksmise hetkel toimub kaardi valdaja kaardi andmete sisestus kaardi valdaja poolt Kaardikeskuse serveris paiknevasse andmebaasi ning andmeid säilitatakse samuti Kaardikeskuses paiknevas serveris.

9.5 Easysmoke OÜ majandustarkvara ja e-poe andmebaasis salvestub Teenuse kasutaja ostuajalugu, mida kasutatakse garantiijuhtumite korral.

9.6 Easysmoke OÜ kohustub mitte edastama isikuandmeid kõrvalistele isikutele, v.a:

9.6.1 e-kirjade edastusteenuse pakkuja, juhtudel kui Easysmoke OÜ edastab Teenuse kasutajale informatiivseid uudiseid;

9.6.2 Veebikeskkonna arendajale osas, milles see on vajalik selle tõrgeteta toimimise tagamiseks.

9.7 Teil on õigus kontrollida Teid ennast puudutavaid isikuandmeid, samuti neid muuta, paluda kõrvaldada, piirata nende töötlemist ning nõuda nende ülekandmist.

9.8 Teenuse kasutaja annab Easysmoke OÜ-le nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressil tellimuse kinnituse; info makse mittelaekumise kohta.

9.9 Teenuse kasutaja isikuandmeid säilitatakse tähtajatult kuni nõusoleku tagasivõtmiseni Teenuse kasutaja poolt.

9.10 Kui Teenuse kasutaja on avaldanud soovi saada uudiskirju, on Teenuse kasutajal alati õigus nendest loobuda, vajutades iga e-kirja juures näidatud vastavale lingile või saates vastavasisulise teavituse Easysmoke OÜ e-posti aadressile [email protected]

Laadimine...